creutz-partners

Data Privacy

Creutz & Partners hecht bijzonder veel waarde aan de vertrouwelijkheid en daarmee ook aan de veiligheid van uw gegevens. Wij hebben derhalve geschikte technische en organisatorische maatregelen getroffen om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen en deze te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

background

Privacyverklaring van Creutz & Partners The Art of Asset Management S.A. over het gebruik van de websites, de CP NVST app en sociale media

Creutz & Partners The Art of Asset Management S.A. (hierna "Creutz & Partners" of "wij") hecht bijzonder veel waarde aan de vertrouwelijkheid en daarmee ook aan de veiligheid van uw persoonsgegevens. Overeenkomstig artikel 4 nr. 1 van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (de "Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG"), betekent "persoonsgegevens" alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de "betrokkene"). Wij hebben derhalve geschikte technische en organisatorische maatregelen genomen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen en deze te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

1. Wat is het toepassingsgebied van deze Privacyverklaring?

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van deze en andere websites (bijv. https://www.creutz-partners.com en https://cp-nvst.com) die door Creutz & Partners worden onderhouden, gebruikers van de CP NVST app en bezoekers van het profiel van Creutz & Partners, Creutz (&) Friends, CP NVST en medewerkers die namens Creutz & Partners optreden in sociale netwerken.

De verklaring heeft daarentegen uitdrukkelijk geen betrekking op de verwerking van persoonsgegevens die plaatsvindt bij het bezoeken van websites van derden waarnaar deze of andere websites van Creutz & Partners kunnen verwijzen.

2. Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en tot wie kan ik mij wenden?

De entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking en opslag van uw persoonsgegevens is:

Creutz & Partners The Art of Asset Management S.A.
18, Duarrefstrooss
L-9944 Beiler
Telefoon: +352 978 22 11
E-mailadres: info@creutz-partners.com
Website: www.creutz-partners.com

3. Wat zijn de verschillende gegevensverwerkingsactiviteiten?

Hieronder leggen wij u uit welke gegevensverwerkingsactiviteiten bij het gebruik van onze websites, de CP NVST app of sociale media worden uitgevoerd. Ook lichten wij toe welke persoonsgegevens in dit verband worden verzameld en verwerkt, wat de rechtsgrondslag voor deze verwerking is, met welk doel de verwerking plaatsvindt, hoe lang uw gegevens worden opgeslagen en wie toegang heeft of krijgt tot uw gegevens.

3.1 Bezoek aan onze website(s) / logbestanden

Bij elke toegang tot onze websites wordt algemene informatie over dit proces automatisch doorgegeven en tijdelijk opgeslagen in een protocolbestand, de zogenaamde serverlogbestanden. Wij gebruiken deze informatie in anonieme, geaggregeerde of gepseudonimiseerde vorm, zodat het voor ons niet mogelijk is om u als gebruiker te identificeren.

De verzamelde informatie kan met name de volgende gegevens bevatten:

 • uw IP-adres (geanonimiseerd);

 • informatie over de websites die u bezocht voordat u onze website bezocht;

 • informatie over de gebruikte browser, het gebruikte netwerk of het toestel (bijvoorbeeld: browsertype en -versie, besturingssysteem, internetprovider, toestel-ID);

 • informatie over interacties met onze websites (bijvoorbeeld: klikken, scrollen, duur van het bezoek, laadtijden van pagina's of eventuele problemen zoals fouten bij het laden van pagina's).

De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van gegevens en logbestanden is ons gerechtvaardigd belang overeenkomstig artikel 6, lid 1, f) van de AVG. De tijdelijke opslag van het IP-adres is noodzakelijk t onze website op uw toestel beschikbaar kan worden gesteld. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de sessie opgeslagen blijven. De gegevens worden opgeslagen in logbestanden om de functionaliteit van de website te garanderen. Bovendien gebruiken wij de gegevens om de websites te optimaliseren en de veiligheid van onze systemen te waarborgen. Deze doeleinden vormen ook ons gerechtvaardigd belang bij de gegevensverwerking in overeenstemming met artikel 6, lid 1, f) van de AVG. Een evaluatie van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt in dit verband niet plaats.

Voor zover het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de websites en het opslaan in logbestanden absoluut noodzakelijk is voor de veilige werking van de websites, heeft de gebruiker geen mogelijkheid om bezwaar te maken.

De gegevens worden verwijderd zodra deze niet langer nodig zijn voor het bereiken van het doel waarvoor ze zijn verzameld. Als de verzameling dient om de website ter beschikking te stellen, is dit het geval wanneer de betreffende sessie is beëindigd. Als de gegevens in logbestanden worden opgeslagen, worden deze gegevens in de regel niet langer dan 7 of 14 dagen bewaard. In individuele gevallen, bijvoorbeeld in geval van een cyberaanval, voor het behoud van bewijsmateriaal of als dit wettelijk verplicht is, kunnen de gegevens in logbestanden ook langer bewaard worden.

3.2 Gebruik van cookies

Onze websites maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die het mogelijk maken om bepaalde informatie over u en uw gebruiksgedrag met betrekking tot onze websites op uw toestel (bijvoorbeeld pc, smartphone, tablet) op te slaan. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen naar uw computer overbrengen. Ze dienen om het internetaanbod in zijn geheel gebruiksvriendelijker en effectiever te maken.

In de basisinstellingen van onze websites gebruiken wij alleen technisch noodzakelijke cookies. Noodzakelijke cookies helpen ons de websites bruikbaar te maken door basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde delen van de website mogelijk te maken. Om deze reden kunnen noodzakelijke cookies niet via de cookie-instellingen op onze website worden uitgeschakeld.

Op voorwaarde dat u het gebruik ervan toestaat en inschakelt, kunnen onze websites ook marketingcookies gebruiken. Het doel van marketingcookies is om het aanbod beter af te kunnen stemmen op de behoeften van de gebruiker door het gebruiksgedrag te volgen.

Voor gedetailleerde informatie over de verwerking van persoonsgegevens door het gebruik van cookies op onze websites, inclusief noodzakelijke cookies, verwijzen wij u naar het relevante cookiebeleid op de website.

Wij willen u erop wijzen dat u als gebruiker volledige controle heeft over het gebruik van cookies (inclusief noodzakelijke cookies). Via de instellingen van uw internetbrowser kunt u de overdracht van cookies toestaan, deactiveren of beperken. Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies op elk moment worden verwijderd.

3.3 Gebruik van de analysetool Matomo (voorheen Piwik)

Op onze websites https://www.creutz-partners.com en https://cp-nvst.com gebruiken wij de open source softwaretool Matomo (https://matomo.org). Matomo is een webanalysedienst waarmee wij het surfgedrag van gebruikers van onze websites kunnen analyseren aan de hand van statistieken die zijn gemaakt op basis van gegevens die via cookies zijn verzameld. De bevindingen uit de evaluatie van de statistieken helpen ons vervolgens om onze websites te verbeteren en interessanter te maken voor u als gebruiker.

Meer informatie over de door Matomo gebruikte cookies vindt u in ons cookiebeleid voor de websites https://www.creutz-partners.com en https://cp-nvst.com op de volgende link:

https://www.creutz-partners.com/nl/creutz-und-partners/privacy-statement en https://cp-nvst.com/nl/creutz-und-partners/privacy-statement

a) Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Door gebruik te maken van Matomo worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • informatie over de locatie van de gebruiker (land, regio, stad);

 • IP-adres, dat geanonimiseerd is en ons daarom niet toestaat u als gebruiker te identificeren;

 • informatie over de gebruikte webbrowser;

 • informatie over het gebruikte toestel en besturingssysteem;

 • informatie over de bezochte pagina's (URL, evenals gebruikte beeldresolutie en tijdzone);

 • URL van de eerder bezochte website;

 • datum en tijdstip van het bezoek;

 • clicks op links naar een extern domein;

 • informatie over de bestanden waarop is geklikt en die zijn gedownload.

 

b) Wat is de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking?

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking door het gebruik van Matomo is uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, a) van de AVG, aangezien u hier expliciet toestemming voor moet geven via onze cookiebanner of Matomo expliciet moet activeren via de cookie-instellingen.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door het gebruik van statistische cookies te verbieden en dus uit te schakelen via de cookie-instellingen.

c) Wie ontvangt mijn gegevens?

Alleen de betrokken medewerkers van Creutz & Partners hebben toegang tot de gegevens die verzameld en verwerkt worden door het gebruik van Matomo.

d) Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

Wij bewaren de persoonsgegevens die met behulp van Matomo zijn verzameld voor een periode van maximaal 10 jaar.

3.4 Contactverzoek

De websites https://www.creutz-partners.com en https://cp-nvst.com bieden u de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via een contactformulier. U kunt ook contact met ons opnemen via ons e-mailadres (info@creutz-partners.com), postadres of per telefoon (+352 978 22 11). Om uw vraag te kunnen beantwoorden, hebben wij uw contactgegevens nodig.

a) Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

De volgende persoonsgegevens kunnen in dit kader worden verzameld en verwerkt:

 • naam en voornaam,

 • adres,

 • e-mailadres,

 • telefoonnummer,

 • alle andere persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt.

 

b) Wat is de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking?

De gegevens die worden verstrekt in het kader van het contactverzoek worden verwerkt op basis van het gerechtvaardigd belang van Creutz & Partners bij de behandeling van uw verzoek (artikel 6, lid 1, f) van de AVG) en, als u ermee heeft ingestemd dat wij uw contactgegevens gebruiken om u te antwoorden (met name bij gebruik van het contactformulier), op basis van uw toestemming (artikel 6, lid 1, a) van de AVG). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. In dat geval is het wellicht niet mogelijk om uw verzoek te verwerken en u te antwoorden. Meer informatie hierover vindt u onder punt 6, c).

Indien het contactverzoek gericht is op het aangaan van een contractuele relatie, is de gegevensverwerking eveneens gebaseerd op artikel 6, lid 1, b) AVG.

c) Wie ontvangt mijn gegevens?

De voor het beantwoorden van uw verzoek betrokken medewerkers van Creutz & Partners hebben toegang tot de persoonsgegevens die zijn doorgegeven in het kader van het contactverzoek.

d) Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens die u in het kader van een contactverzoek aan ons doorgeeft, worden alleen gebruikt om uw verzoek te verwerken en worden verder niet opgeslagen.

Alleen als er naar aanleiding van uw contactverzoek een zakelijke relatie tot stand komt, worden uw persoonsgegevens opgeslagen en verder verwerkt. In dat geval is onze algemene privacyverklaring van toepassing.

3.5 Registratie CP NVST app

Beleggers in de subfondsen van C&P Funds kunnen toegang aanvragen tot de CP NVST app. Met de CP NVST app kunnen beleggers te allen tijde hun huidige posities bekijken en berichten en vertrouwelijke documenten in hun mailbox ontvangen.

a) Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

De volgende persoonsgegevens kunnen worden verzameld en verwerkt bij het gebruik van de CP NVST app:

 • inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord),

 • naam en voornaam,

 • e-mailadres,

 • mobiel nummer,

 • nummer van het CP NVST register,

 • gegevens over de fondsenportefeuille (aantal aandelen en aankoopprijzen),

 • sessiegegevens.

b) Wat is de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking?

De gegevensverwerking vindt plaats op basis van uw toestemming en voor de uitvoering van een contract waarbij u contractpartij bent (artikel 6, lid 1, a) en b) van de AVG).

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. In dat geval is het gebruik van de CP NVST App echter niet langer mogelijk. Meer informatie hierover vindt u onder punt 6, c).

c) Wie ontvangt mijn gegevens?

Met name medewerkers van Creutz & Partners hebben toegang tot uw persoonsgegevens.

Daarnaast heeft ook de beheerder van de CP NVST app, “Computer Task Group Luxembourg PSF S.A.”, met zetel te L-8070 Bertrange, Zone Industrielle de Bourmicht 10A, ingeschreven in het “Registre de commerce et des sociétés” onder nummer B56109, toegang tot de onder a) genoemde gegevens.

Bovendien kunnen uw persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven als dit noodzakelijk is om onze contractuele verplichtingen uit te voeren of als wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Onder deze voorwaarden kunnen ontvangers van persoonsgegevens bijvoorbeeld zijn:

 • overheidsorganen en -instellingen (met name de CSSF, de CRF of fiscale en financiële autoriteiten);

 • andere kredietinstellingen en financiële dienstverleners (met name Edmond de Rothschild (Europe) en Edmond de Rothschild Asset Management).

 

d) Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wettelijke bewaarplicht 10 jaar na beëindiging van de zakelijke relatie verwijderd. In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld bij een geschil of met het oog op het behoud van bewijsmateriaal, kunnen de persoonsgegevens langer bewaard worden, maar maximaal 30 jaar.

3.6 Gegevensverwerking in verband met sociale media

Wij onderhouden online aanwezigheid binnen sociale netwerken, met name om daar informatie over ons te verstrekken of om te communiceren met gebruikers die daar actief zijn.

Wij willen u erop wijzen dat u onze pagina's binnen de sociale netwerken en hun functies op eigen verantwoordelijkheid gebruikt. Dit geldt met name voor het gebruik van interactieve functies (bijv. commentaar geven, delen, beoordelen).

Hieronder vindt u informatie over de verwerking van persoonsgegevens in verband met een bezoek aan of interactie met onze pagina's binnen sociale netwerken.

3.6.1 Facebook

Facebook is een sociaal netwerk dat wordt beheerd door het Amerikaanse internetconcern Meta Platforms Inc., gevestigd in Californië, en is bedoeld om gebruikers in staat te stellen verbinding te maken met andere mensen en inhoud met hen te delen.

Meta Platforms Ireland Limited (hierna “Meta”) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van personen die zich in de EU, de Europese Economische Ruimte en Zwitserland bevinden. Informatie over hoe u contact met Meta kunt opnemen vindt u in de privacyverklaring van Meta op de volgende link: https://www.facebook.com/privacy/policy?section_id=13-HowToContactMeta.

A. Gegevensverwerking bij interacties op onze Facebook-pagina

Onze Facebook-pagina (https://www.facebook.com/creutzpartners/) biedt u de mogelijkheid om op onze berichten te reageren, commentaar te geven of contact met ons op te nemen via een privébericht.

 • In dit kader hebben wij, naast de aan ons verstrekte informatie, toegang tot de persoonsgegevens, die – afhankelijk van de privacy-instellingen van uw profiel ook toegankelijk zijn voor andere Facebook-gebruikers. Wij gebruiken deze gegevens echter in de eerste plaats alleen om met u te communiceren of uw vraag te beantwoorden. Daarnaast kunnen wij deze gegevens ook verwerken voor zover wij uw berichten kunnen delen of erop kunnen reageren of zelf berichten publiceren die naar uw profiel verwijzen. De informatie die u vrijelijk op Facebook publiceert en verspreidt, wordt op deze manier ook beschikbaar gesteld aan onze volgers.

De verantwoordelijkheid voor de gegevensverwerking ligt in deze context uitsluitend bij Creutz & Partners.

Er vindt van onze kant in principe geen opslag of verdere gegevensverwerking plaats.

a) Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

De volgende persoonsgegevens kunnen in deze context worden verwerkt:

 • naam en voornaam, of naam gebruikt in het Facebook profiel;

 • uw reactie op onze berichten (bijv. "Vind ik leuk"-informatie, commentaar of gedeelde inhoud);

 • alle andere persoonlijke informatie die vrij toegankelijk is op uw profiel (bijv. gegevens over vrienden, gevolgde pagina's of groepslidmaatschappen) of die u aan ons verstrekt (bijv. adres, e-mailadres of telefoonnummer).

b) Wat is de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking?

De toelaatbaarheid van de gegevensverwerking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, f) van de AVG, volgens welke de verwerking rechtmatig is als deze noodzakelijk is om de gerechtvaardigde belangen van Creutz & Partners te waarborgen en tegelijkertijd niet zwaarder weegt dan uw belangen, fundamentele rechten en vrijheden die de bescherming van persoonsgegevens vereisen. Ons gerechtvaardigd belang bestaat erin u een platform te bieden waarop wij actuele informatie kunnen weergeven en met u kunnen communiceren.

c) Wie ontvangt mijn gegevens?

Alleen medewerkers van Creutz & Partners die ook toegang hebben tot onze Facebook-pagina hebben toegang tot uw persoonsgegevens.

Er worden geen gegevens doorgegeven aan derden.

d) Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

Uw gegevens worden alleen gebruikt in het kader van interacties met u via het sociale netwerk of voor het beantwoorden van uw verzoek. Er vindt geen opslag of verdere verwerking van de gegevens plaats.

B. Gegevensverwerking voor statistische doeleinden (Facebook Insights-gegevens)

In zijn zogenaamde pagina-Insights verwerkt Facebook een reeks persoonsgegevens van sitebezoekers voor eigen doeleinden. De verwerking vindt plaats ongeacht of sitebezoekers zijn aangemeld bij Facebook of niet en ongeacht of de sitebezoekers lid zijn van het Facebook-netwerk.

Pagina-Insights zijn samengevatte statistieken die worden gemaakt op basis van bepaalde "gebeurtenissen" die worden geregistreerd door de Facebook-servers wanneer mensen interageren met pagina's en de bijbehorende inhoud.

Als beheerder van de pagina hebben wij geen invloed op het aanmaken van dergelijke sitestatistieken en kunnen de generering ervan niet voorkomen bij de werking van onze Facebook-pagina. In het bijzonder geven wij Meta geen parameters of andere instructies om persoonsgegevens op een bepaalde manier te verwerken voor het aanmaken van sitestatistieken.

Aangezien enkel al het bezoeken van onze Facebook-pagina via Facebook Insights leidt tot de verwerking van uw persoonsgegevens, wordt Creutz & Partners, samen met Facebook, ofwel Meta Platforms Ireland Limited, Serpentine Avenue, Block J, Dublin 4 Ierland, beschouwd als de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in de zin van artikel 26 van de AVG.

Dienovereenkomstig heeft Creutz & Partners een overeenkomst met Meta gesloten, waarin onder andere de verplichtingen van de respectieve verantwoordelijken zijn vastgelegd (https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum). In dit kader werd bepaald dat alleen Meta beslissingen over de verwerking van Insights-gegevens kan nemen en uitvoeren. De bijdrage van Creutz & Partners aan de beslissing over de middelen en doeleinden van de verwerking van Insights-gegevens is daarom beperkt tot de doelstellingen van het beheren of promoten van onze activiteiten in verband met de werking van onze Facebook-pagina, ten behoeve waarvan wij de sitestatistieken kunnen analyseren die ons door Meta worden verstrekt en die gebaseerd zijn op Insights-gegevens.

a) Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

De exacte inhoud van de statistieken waarover wij beschikken voor onze Facebook-pagina vindt u in de informatie die Meta verstrekt op de volgende link: https://www.facebook.com/business/pages/manage#page_insights.

Dit omvat gegevens over reikwijdte, paginaweergaven, verblijfsduur, "Vind ik leuk"-informatie, gedeelde en becommentarieerde inhoud en demografische gegevens over leeftijd, geslacht en locatie. In principe worden de door Meta gebruikte gegevens alleen in geanonimiseerde vorm aan ons beschikbaar gesteld. Daarom is het voor ons niet mogelijk om op basis van deze statistieken conclusies te trekken over de identiteit van de personen die deze gebeurtenissen hebben geactiveerd. Als u echter uw "Vind ik leuk"-informatie hebt ingesteld op openbaar, kunnen wij deze informatie mogelijk toewijzen aan uw profiel.

Informatie over de gegevens die Meta gebruikt voor het aanmaken van de door ons gebruikte sitestatistieken, vindt u op de volgende link: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

Wij willen u erop wijzen dat Meta ook gegevens verwerkt voor het aanmaken van sitestatistieken als u onze Facebook-pagina bezoekt en geen Facebook-profiel hebt of niet bent aangemeld. Dit kunnen gegevens zijn zoals uw IP-adres, het gebruikte type browser, het besturingssysteem of uw locatie.

b) Wat is de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking?

De toelaatbaarheid van een verwerking van Insights-gegevens door Creutz & Partners is gebaseerd op artikel 6, lid 1, f) van de AVG, volgens welke de verwerking rechtmatig is indien deze noodzakelijk is om de gerechtvaardigde belangen van Creutz & Partners te waarborgen en tegelijkertijd niet zwaarder weegt dan uw belangen, fundamentele rechten en vrijheden, die de bescherming van persoonsgegevens vereisen. Ons gerechtvaardigd belang ligt in het evalueren van de geanonimiseerde Insights-gegevens om het gebruikersgedrag op onze Facebook-pagina te begrijpen en zo het dienstenaanbod op de pagina te optimaliseren.

Voor zover het de verwerking van Insights-gegevens door Meta betreft, gaan wij ervan uit dat dit gebeurt voor de uitvoering van contractuele diensten in verband met het tussen Meta en u gesloten contract met betrekking tot de gebruiksvoorwaarden van het Facebook-platform. De rechtsgrondslag is derhalve artikel 6, lid 1, b), van de AVG.

Als u niet aangemeld bent bij Facebook of geen lid bent van het Facebook-netwerk, gaan wij ervan uit dat Meta gemachtigd is om uw gegevens te verwerken op basis van een gerechtvaardigd belang in overeenstemming met artikel 6, lid 1, f) van de AVG.

Meer informatie over de rechtsgrondslag voor gegevensverwerking door Meta vindt u op de volgende links: https://www.facebook.com/privacy/policy?section_id=7-WhatIsOurLegal en https://www.facebook.com/about/privacy/legal_bases.

c) Wie ontvangt mijn gegevens?

Alleen medewerkers van Creutz & Partners die ook toegang hebben tot onze Facebook-pagina hebben toegang tot uw persoonsgegevens.

Wij geven geen gegevens door aan derden.

Als platformbeheerder heeft Facebook resp. Meta ook toegang tot uw persoonsgegevens en geeft deze door aan derden. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Facebook op de volgende link: https://www.facebook.com/privacy/policy?section_id=4-HowDoWeShare.

Daarnaast geeft Facebook uw gegevens mogelijk door aan derde landen, d.w.z. landen die geen lid van de Europese Unie noch een staat die partij bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte zijn, in het bijzonder aan de VS, waar Meta Platforms Inc. is gevestigd. De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op het adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie (Uitvoeringsbesluit (EU) 2023/1795 van 10 juli 2023), aangezien Meta aan het EU-U.S. Data Privacy Framework deelneemt en dienovereenkomstig gecertificeerd is. Meer informatie over de gegevensoverdracht door Facebook aan derde landen is te vinden in de privacyverklaring van Facebook op de volgende link: https://www.facebook.com/privacy/policy?section_id=9-HowDoWeTransfer.

d) Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

De sitestatistieken die Meta ons verstrekt, zijn gebaseerd op Insights-gegevens voor een periode van twee jaar. Ze worden niet door ons buiten Facebook opgeslagen of verder verwerkt.

Als Meta de gegevens waarop de pagina-Insights zijn gebaseerd verder opslaat, gebeurt dit in overeenstemming met de bepalingen van de privacyverklaring en de gebruiksvoorwaarden van Facebook. Meer informatie hierover vindt u op de volgende link: https://www.facebook.com/privacy/policy?section_id=8-HowLongDoWe.

C. Algemene informatie over de gegevensverwerking door Meta

Wij willen erop wijzen dat Meta bij het gebruik van Facebook naast de bovengenoemde persoonsgegevens ook andere gegevens over u verwerkt om de sitestatistieken aan te maken.

Over het algemeen verzamelt en verwerkt Meta met name gegevens die u aan Meta hebt verstrekt via de informatie in uw Facebook-profiel, zoals bijv. geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, etc. Daarnaast verwerkt Meta ook informatie over uw interactie met ons Facebook-profiel, bijvoorbeeld wat u aanklikt of met "Vind ik leuk" markeert.

Ook als u geen profiel op Facebook hebt aangemaakt of niet bent aangemeld en ons Facebook-profiel bezoekt, kunnen gegevens zoals uw IP-adres, het gebruikte type browser, het besturingssysteem of uw locatie door Meta worden verwerkt.

Creutz & Partners heeft geen invloed op deze gegevensverwerking en alleen Facebook resp. Meta is hiervoor verantwoordelijk.

Informatie over de algemene gegevensverwerking door Meta vindt u in de privacyverklaring van Facebook via de link: https://www.facebook.com/privacy/policy.

Hierin ontvangt u onder meer informatie over de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt bij het gebruik van Facebook, de verwerkingsdoeleinden, rechtsgrondslagen, de categorieën ontvangers aan wie de gegevens toegankelijk kunnen worden gemaakt, uw rechten en de duur van de verwerking.

D. Informatie over het gebruik van cookies door Meta

Als uw browser het opslaan van cookies toestaat, willen wij u er tevens op wijzen dat Meta cookies in het geheugen van uw browser opslaat wanneer u onze Facebook-pagina bezoekt en op deze manier, wanneer u het Facebook-platform of een website bezoekt die Meta-technologieën integreert, toegang kan krijgen tot persoonsgegevens.

Door middel van de gebruikte cookies is Meta in staat om uw gebruikersgedrag ook op andere websites buiten het Facebook-platform te volgen. Dit geldt zowel voor gebruikers die geregistreerd zijn op het Facebook-platform als voor gebruikers die daar niet geregistreerd zijn.

Creutz & Partners heeft geen invloed op het gebruik van cookies en de gegevensverwerking door Meta in deze context. Meta is derhalve alleen verantwoordelijk voor de gegevensverwerking.

Een gedetailleerd overzicht van de door Meta gebruikte cookies evenals meer informatie over het gebruiksdoel en uw controlemogelijkheden vindt u in het cookiebeleid van Facebook op de volgende link: https://www.facebook.com/privacy/policies/cookies/.

Het is ook mogelijk om onze Facebook-pagina te bezoeken als u uw browser zo instelt dat er geen cookies worden opgeslagen door het Facebook-platform. Informatie over hoe u de instellingen voor cookies in uw browser kunt aanpassen, vindt u doorgaans in de helpsectie of in de instellingen van de browser die u gebruikt.

Als u geregistreerd of aangemeld bent bij het Facebook-platform en wilt voorkomen dat Meta het bezoek aan onze Facebook-pagina koppelt aan uw gebruikersaccount, moet u uitloggen bij Facebook of de functie "aangemeld blijven" deactiveren, de cookies verwijderen die op uw toestel zijn opgeslagen en uw browser afsluiten en opnieuw opstarten.

3.6.2 Instagram

Instagram is een sociaal netwerk gericht op het delen van foto's en video's, dat wordt beheerd door het Amerikaanse internetconcern Meta Platforms Inc. dat gevestigd is in Californië.

Meta Platforms Ireland Limited (hierna "Meta") is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van personen die zich in de EU, de Europese Economische Ruimte en Zwitserland bevinden. Informatie over hoe u contact met Meta kunt opnemen vindt u in de privacyverklaring van Meta op de volgende link: https://www.facebook.com/privacy/policy?section_id=13-HowToContactMeta.

A. Gegevensverwerking bij interacties op onze Instagram-pagina

Onze Instagram-pagina (https://www.instagram.com/creutz_partners/) biedt u de mogelijkheid om op onze berichten te reageren, commentaar te geven of contact met ons op te nemen via een privébericht.

In dit kader hebben wij, naast de aan ons verstrekte informatie, toegang tot de persoonsgegevens die - afhankelijk van de privacy-instellingen van uw profiel - ook toegankelijk zijn voor andere Instagram-gebruikers. Wij gebruiken deze gegevens echter in de eerste plaats alleen om met u te communiceren of uw vraag te beantwoorden. Daarnaast kunnen wij deze gegevens ook verwerken voor zover wij uw berichten kunnen delen of er commentaar op geven of zelf berichten publiceren die naar uw profiel verwijzen. De informatie die u vrijelijk op Instagram publiceert en verspreidt, wordt op deze manier ook beschikbaar gesteld aan onze volgers.

De verantwoordelijkheid voor de gegevensverwerking ligt in deze context uitsluitend bij Creutz & Partners.

Er vindt van onze kant in principe geen opslag of verdere gegevensverwerking plaats.

a) Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

De volgende persoonsgegevens kunnen in deze context worden verwerkt:

 • naam en voornaam, of naam gebruikt in het Instagram-profiel;

 • uw reactie op onze berichten (bijv. "Vind ik leuk"-informatie, commentaar of gedeelde inhoud);

 • alle andere persoonlijke informatie die vrij toegankelijk is op uw profiel (bijv.: gegevens over gevolgde pagina's of personen) of die u aan ons verstrekt (bijv.: adres, e-mailadres of telefoonnummer).

 

b) Wat is de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking?

De toelaatbaarheid van de gegevensverwerking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, f) van de AVG, volgens welke de verwerking rechtmatig is als deze noodzakelijk is om de gerechtvaardigde belangen van Creutz & Partners te waarborgen en tegelijkertijd niet zwaarder weegt dan uw belangen, fundamentele rechten en vrijheden, die de bescherming van persoonsgegevens vereisen. Ons gerechtvaardigd belang bestaat erin u een platform te bieden waarop wij actuele informatie kunnen weergeven en met u kunnen communiceren.

c) Wie ontvangt mijn gegevens?

Alleen medewerkers van Creutz & Partners die ook toegang hebben tot onze Facebook-pagina hebben toegang tot uw persoonsgegevens.

Er worden geen gegevens doorgegeven aan derden.

d) Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

Uw gegevens worden alleen gebruikt in het kader van interacties met u via het sociale netwerk of voor het beantwoorden van uw verzoek. Er vindt geen opslag of verdere verwerking van de gegevens plaats.

B. Gegevensverwerking voor statistische doeleinden (Instagram pagina-Insights)

Instagram verwerkt in zijn zogenaamde pagina-Insights een reeks persoonsgegevens van sitebezoekers voor eigen doeleinden. De verwerking vindt plaats ongeacht of sitebezoekers zijn aangemeld op Instagram of niet en of sitebezoekers lid zijn van het Instagram-netwerk.

Pagina-Insights zijn samengevatte statistieken die worden gemaakt op basis van bepaalde "gebeurtenissen" die worden geregistreerd door de Instagram- of Meta-servers wanneer mensen interageren met pagina's en de bijbehorende inhoud.

Als beheerder van de pagina hebben wij geen invloed op het aanmaken van dergelijke sitestatistieken en kunnen wij de generering ervan niet voorkomen bij de werking van onze Instagram-pagina. In het bijzonder geven wij Meta geen parameters of andere instructies om persoonsgegevens op een bepaalde manier te verwerken voor het aanmaken van sitestatistieken.

Aangezien enkel al het bezoeken van onze Instagram-pagina via de pagina-Insights leidt tot de verwerking van uw persoonsgegevens, wordt Creutz & Partners, samen met Instagram, ofwel Meta Platforms Ireland Limited, Serpentine Avenue, Block J, Dublin 4 Ierland, beschouwd als de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in de zin van artikel 26 van de AVG.

Dienovereenkomstig heeft Creutz & Partners een overeenkomst met Meta gesloten, waarin onder andere de verplichtingen van de respectieve verantwoordelijken zijn vastgelegd (https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum). In dit kader werd bepaald dat alleen Meta beslissingen over de verwerking van Insights-gegevens kan nemen en uitvoeren. De bijdrage van Creutz & Partners aan de beslissing over de middelen en doeleinden van de verwerking van Insights-gegevens is daarom beperkt tot de doelstellingen van het beheren of promoten van onze activiteiten in verband met de werking van onze Instagram-pagina, ten behoeve waarvan wij de sitestatistieken kunnen analyseren die ons door Meta worden verstrekt en die gebaseerd zijn op Insights-gegevens.

a) Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

De exacte inhoud van de statistieken waarover wij beschikken voor onze Instagram-pagina is te vinden in de informatie die Meta verstrekt op de volgende link: https://help.instagram.com/788388387972460.

Dit omvat gegevens over reikwijdte, paginaweergaven, verblijfsduur, "Vind ik leuk"-informatie, gedeelde en becommentarieerde inhoud en demografische gegevens over leeftijd, geslacht en locatie. In principe worden de door Meta gebruikte gegevens alleen in geanonimiseerde vorm aan ons beschikbaar gesteld. Daarom is het voor ons niet mogelijk om op basis van deze statistieken conclusies te trekken over de identiteit van de personen die deze gebeurtenissen hebben geactiveerd. Als u echter uw "Vind ik leuk"-informatie hebt ingesteld op openbaar, kunnen wij deze informatie mogelijk toewijzen aan uw profiel.

Informatie over de gegevens die Meta gebruikt voor het aanmaken van de door ons gebruikte sitestatistieken, vindt u op de volgende link: https://privacycenter.instagram.com/policy/?section_id=1-WhatInformationDoWe.

Wij willen u erop wijzen dat Meta ook gegevens verwerkt voor het aanmaken van sitestatistieken als u onze Instagram-pagina bezoekt en geen Instagram-profiel hebt of niet bent aangemeld. Dit kunnen gegevens zijn zoals uw IP-adres, het gebruikte type browser, het besturingssysteem of uw locatie.

b) Wat is de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking?

De toelaatbaarheid van een verwerking van Insights-gegevens door Creutz & Partners is gebaseerd op artikel 6, lid 1, f), van de AVG, volgens welke de verwerking rechtmatig is indien deze noodzakelijk is om de gerechtvaardigde belangen van Creutz & Partners te waarborgen en tegelijkertijd niet zwaarder weegt dan uw belangen, fundamentele rechten en vrijheden, die de bescherming van persoonsgegevens vereisen. Ons gerechtvaardigd belang ligt in het evalueren van de geanonimiseerde Insights-gegevens om het gebruikersgedrag op onze Instagram-pagina te begrijpen en zo het dienstenaanbod op de pagina te optimaliseren.

Voor zover het de verwerking van Insights-gegevens door Meta betreft, gaan wij ervan uit dat dit gebeurt voor de uitvoering van contractuele diensten in verband met het tussen Meta en u gesloten contract met betrekking tot de gebruiksvoorwaarden van het Instagram-platform. De rechtsgrondslag is derhalve artikel 6, lid 1, b), van de AVG.

Als u niet aangemeld bent bij Instagram of geen lid bent van het Instagram-netwerk, gaan wij ervan uit dat Meta gemachtigd is om uw gegevens te verwerken op basis van een gerechtvaardigd belang in overeenstemming met artikel 6, lid 1, f), van de AVG.

Meer informatie over de rechtsgrondslag voor gegevensverwerking door Meta vindt u op de volgende link: https://privacycenter.instagram.com/policy/?section_id=7-WhatIsOurLegal.

c) Wie ontvangt mijn gegevens?

Alleen medewerkers van Creutz & Partners die ook toegang hebben tot onze Instagram-pagina hebben toegang tot uw persoonsgegevens.

Wij geven geen gegevens door aan derden.

Als platformbeheerder heeft Instagram resp. Meta ook toegang tot uw persoonsgegevens en geeft deze door aan derden. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Instagram op de volgende link: https://privacycenter.instagram.com/policy/?section_id=4-HowDoWeShare.

Daarnaast geeft Instagram uw gegevens mogelijk door aan derde landen, d.w.z. landen die geen lid van de Europese Unie noch een staat die partij bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte zijn, in het bijzonder aan de VS, waar Meta Platforms Inc. is gevestigd. De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op het adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie (Uitvoeringsbesluit (EU) 2023/1795 van 10 juli 2023), aangezien Meta aan het EU-U.S. Data Privacy Framework deelneemt en dienovereenkomstig gecertificeerd is. Meer informatie over de gegevensoverdracht door Instagram of Meta aan derde landen is te vinden in de privacyverklaring van Instagram op de volgende link: https://privacycenter.instagram.com/policy/?section_id=9-HowDoWeTransfer.

d) Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

De sitestatistieken die Meta aan ons verstrekt, zijn gebaseerd op Insights-gegevens voor een periode van 90 dagen. Ze worden niet door ons buiten Instagram opgeslagen of verder verwerkt.

Als Meta de gegevens waarop de pagina-Insights zijn gebaseerd verder opslaat, gebeurt dit in overeenstemming met de bepalingen van de privacyverklaring en de gebruiksvoorwaarden van Instagram. Meer informatie hierover vindt u op de volgende links: https://privacycenter.instagram.com/policy/?section_id=8-HowLongDoWe en https://help.instagram.com/581066165581870/?helpref=hc_fnav.

C. Algemene informatie over de gegevensverwerking door Meta

Wij willen u erop wijzen dat Meta bij het gebruik van Instagram naast de bovengenoemde persoonsgegevens ook andere gegevens over u verwerkt om de sitestatistieken aan te maken.

Over het algemeen verzamelt en verwerkt Meta met name gegevens die u aan Meta hebt verstrekt via de informatie in uw Instagram-profiel, zoals e-mailadres, telefoonnummer, etc. Daarnaast verwerkt Meta ook informatie over uw interactie met ons Instagram-profiel, bijvoorbeeld wat u aanklikt of met "Vind ik leuk" markeert.

Ook als u geen profiel op Instagram hebt aangemaakt of niet bent aangemeld en ons Instagram-profiel bezoekt, kunnen gegevens zoals uw IP-adres, het gebruikte type browser, het besturingssysteem of uw locatie door Meta worden verwerkt.

Creutz & Partners heeft geen invloed op deze gegevensverwerking en alleen Meta is hiervoor verantwoordelijk.

Informatie over de algemene gegevensverwerking door Meta vindt u in de privacyverklaring van Instagram via de link: https://privacycenter.instagram.com/policy/.

Hierin ontvangt u onder meer informatie over de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt bij het gebruik van Instagram, de verwerkingsdoeleinden, rechtsgrondslagen, de categorieën ontvangers aan wie de gegevens toegankelijk kunnen worden gemaakt, uw rechten en de duur van de verwerking.

D. Informatie over het gebruik van cookies door Meta

Als uw browser het opslaan van cookies toestaat, willen wij u er tevens op wijzen dat Meta cookies in het geheugen van uw browser opslaat wanneer u onze Instagram-pagina bezoekt en op deze manier, wanneer u het Instagram-platform of een website bezoekt die Meta-technologieën integreert, toegang kan krijgen tot persoonsgegevens.

Door middel van de gebruikte cookies is Meta in staat om uw gebruikersgedrag ook op andere websites buiten het Instagram-platform te volgen. Dit geldt zowel voor gebruikers die geregistreerd zijn bij het Instagram-platform als voor gebruikers die daar niet geregistreerd zijn.

Creutz & Partners heeft geen invloed op het gebruik van cookies en de gegevensverwerking door Meta in deze context. Meta is derhalve alleen verantwoordelijk voor de gegevensverwerking.

Een gedetailleerd overzicht van de door Meta gebruikte cookies evenals meer informatie over het gebruiksdoel en uw controlemogelijkheden vindt u in het cookiebeleid van Instagram op de volgende link: https://privacycenter.instagram.com/policy/cookies/.

Het is ook mogelijk om onze Instagram-pagina te bezoeken als u uw browser zo instelt dat er geen cookies worden opgeslagen door het Instagram-platform. Informatie over hoe u de instellingen voor cookies in uw browser kunt aanpassen, vindt u doorgaans in de helpsectie of in de instellingen van de browser die u gebruikt.

Als u geregistreerd of aangemeld bent bij het Instagram-platform en wilt voorkomen dat Meta het bezoek aan onze Instagram-pagina koppelt aan uw gebruikersaccount, moet u uitloggen bij Instagram of de functie "aangemeld blijven" deactiveren, de cookies verwijderen die op uw toestel zijn opgeslagen en uw browser afsluiten en opnieuw opstarten.

3.6.3 LinkedIn

LinkedIn is een digitaal carrièrenetwerk dat gebruikers in staat stelt met andere gebruikers te netwerken en hun eigen zichtbaarheid te vergroten. LinkedIn wordt beheerd door de VS-onderneming LinkedIn Corporation, dat gevestigd is in Californië.

LinkedIn Ireland Unlimited Company (hierna "LinkedIn") is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van personen die zich in de EU, de Europese Economische Ruimte en Zwitserland bevinden. Informatie over hoe u contact met LinkedIn kunt opnemen, vindt u op de volgende link: https://nl.linkedin.com/legal/privacy-policy?#others.

A. Gegevensverwerking bij interacties op onze LinkedIn-pagina

Onze LinkedIn-pagina (https://linkedin.com/company/creutzpartners) biedt u de mogelijkheid om met ons te netwerken, op onze berichten te reageren, commentaar te geven of via een privébericht contact met ons op te nemen.

In dit kader hebben wij, naast de aan ons verstrekte informatie, toegang tot persoonsgegevens, die – afhankelijk van de privacy-instellingen van uw profiel – ook toegankelijk zijn voor andere LinkedIn-gebruikers. Wij gebruiken deze gegevens echter in de eerste plaats alleen om met u te communiceren of uw vraag te beantwoorden. Daarnaast kunnen wij deze gegevens ook verwerken voor zover wij uw berichten kunnen delen of erop kunnen reageren of zelf berichten publiceren die naar uw profiel verwijzen. De informatie die u vrijelijk op LinkedIn publiceert en verspreidt, wordt op deze manier ook beschikbaar gesteld aan onze abonnees.

De verantwoordelijkheid voor de gegevensverwerking ligt in deze context uitsluitend bij Creutz & Partners.

Er vindt van onze kant in principe geen opslag of verdere gegevensverwerking plaats. 

a) Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

De volgende persoonsgegevens kunnen in deze context worden verwerkt:

 • naam en voornaam, of naam gebruikt in het LinkedIn account;

 • uw reactie op onze berichten (bijv. "Vind ik leuk"-informatie, commentaar of gedeelde inhoud);

 • gegevens over uw beroep, beroepsloopbaan of opleiding;

 • alle andere persoonlijke informatie die vrij toegankelijk is op uw profiel (bijv.: gegevens van gekoppelde personen of gevolgde pagina's) of die u aan ons verstrekt (bijv.: adres, e-mailadres of telefoonnummer).

 

b) Wat is de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking?

De toelaatbaarheid van de gegevensverwerking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, f) van de AVG, volgens welke de verwerking rechtmatig is als deze noodzakelijk is om de gerechtvaardigde belangen van Creutz & Partners te waarborgen en tegelijkertijd niet zwaarder weegt dan uw belangen, fundamentele rechten en vrijheden die de bescherming van persoonsgegevens vereisen. Ons gerechtvaardigd belang bestaat erin u een platform te bieden waarop wij actuele informatie kunnen weergeven en met u kunnen communiceren.

c) Wie ontvangt mijn gegevens?

Alleen medewerkers van Creutz & Partners die ook toegang hebben tot onze LinkedIn-pagina hebben toegang tot uw persoonsgegevens.

Er worden geen gegevens doorgegeven aan derden.

d) Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

Uw gegevens worden alleen gebruikt in het kader van interacties met u via het sociale netwerk of voor het beantwoorden van uw verzoek. Er vindt geen opslag of verdere verwerking van de gegevens plaats.

B. Gegevensverwerking voor statistische doeleinden (pagina-Insights)

In zijn zogenaamde pagina-Insights verwerkt LinkedIn een reeks persoonsgegevens van sitebezoekers voor eigen doeleinden. De verwerking vindt plaats ongeacht of sitebezoekers al dan niet bij LinkedIn aangemeld zijn en ongeacht of de sitebezoekers lid zijn van het LinkedIn netwerk.

Pagina-Insights zijn samengevatte statistieken die aangemaakt worden op basis van bepaalde "gebeurtenissen" die door LinkedIn-servers geregistreerd worden wanneer mensen interageren met pagina's en de bijbehorende inhoud.

Als beheerder van de pagina hebben wij geen invloed op het aanmaken van dergelijke sitestatistieken en kunnen wij de generering ervan niet voorkomen bij de werking van onze LinkedIn-pagina. In het bijzonder geven wij LinkedIn geen parameters of andere instructies om persoonsgegevens op een bepaalde manier te verwerken voor het aanmaken van sitestatistieken.

Aangezien enkel al het bezoeken van onze LinkedIn-pagina via pagina-Insights leidt tot de verwerking van uw persoonsgegevens, wordt Creutz & Partners, samen met LinkedIn, beschouwd als de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in de zin van artikel 26 van de AVG.

Dienovereenkomstig heeft Creutz & Partners een overeenkomst met LinkedIn gesloten waarin, onder andere, de verplichtingen van de respectieve verwerkingsverantwoordelijken zijn vastgelegd (https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum). In dit kader werd bepaald dat alleen LinkedIn beslissingen over de verwerking van Insights-gegevens kan nemen en uitvoeren. De bijdrage van Creutz & Partners aan de beslissing over de middelen en doeleinden van de verwerking van Insights-gegevens is daarom beperkt tot de doelstellingen van het beheren of promoten van onze activiteiten in verband met de werking van onze LinkedIn-pagina, ten behoeve waarvan wij de sitestatistieken kunnen analyseren die ons door LinkedIn worden verstrekt en die gebaseerd zijn op Insights-gegevens.

a) Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

De exacte inhoud van de statistieken waarover wij beschikken voor onze LinkedIn-pagina vindt u in de informatie die LinkedIn verstrekt op de volgende link: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/a547077?lang=nl-NL.

Dit omvat gegevens over reikwijdte, paginaweergaven, verblijfsduur, "Vind ik leuk"-informatie, gedeelde en becommentarieerde inhoud en demografische gegevens over jobfunctie, werkterrein, beroepservaring of locatie van volgers en bezoekers. Wij hebben alleen toegang tot de samengevatte pagina-Insights in de vorm van statistieken. Het is voor ons niet mogelijk om aan de hand van deze pagina-Insights conclusies over individuele volgers of bezoekers van onze LinkedIn-pagina te trekken.

Informatie over de gegevens die LinkedIn gebruikt voor het aanmaken van de sitestatistieken, vindt u in de gedetailleerde informatie over de individuele analysetypen op de link: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/a547077?lang=nl-NL of in de privacyverklaring van LinkedIn: https://nl.linkedin.com/legal/privacy-policy?#data.

Over het algemeen verzamelt en verwerkt LinkedIn met name gegevens die u al aan LinkedIn verstrekt hebt via de informatie in uw profiel, zoals gegevens over functie, land, sector, anciënniteit, bedrijfsgrootte en arbeidssituatie. Daarnaast verwerkt LinkedIn informatie over hoe u met onze LinkedIn-bedrijfspagina interageert, bijvoorbeeld of u een volger van onze LinkedIn-bedrijfspagina bent.

Ook als u geen account bij LinkedIn hebt aangemaakt en onze LinkedIn-pagina bezoekt, kunnen gegevens zoals uw IP-adres, het gebruikte type browser, het besturingssysteem, informatie over eerder bezochte pagina's, uw locatie, informatie over het toestel dat u gebruikt of gebruikte zoektermen door LinkedIn worden verwerkt.

b) Wat is de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking?

De toelaatbaarheid van een verwerking van Insights-gegevens door Creutz & Partners is gebaseerd op artikel 6, lid 1, f) van de AVG, volgens welke de verwerking rechtmatig is indien deze noodzakelijk is om de gerechtvaardigde belangen van Creutz & Partners te waarborgen en tegelijkertijd niet zwaarder weegt dan uw belangen, fundamentele rechten en vrijheden, die de bescherming van persoonsgegevens vereisen. Ons gerechtvaardigd belang ligt in het evalueren van de geanonimiseerde Insights-gegevens om het gebruikersgedrag op onze LinkedIn-pagina te begrijpen en zo het dienstaanbod op de pagina te optimaliseren.

LinkedIn beroept zich ook op de rechtsgrondslag van gerechtvaardigd belang voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor het aanmaken van pagina-Insights. Meer informatie hierover vindt u op de volgende link: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/a1335592?lang=nl-NL.

c) Wie ontvangt mijn gegevens?

Alleen medewerkers van Creutz & Partners die ook toegang hebben tot onze LinkedIn-pagina hebben toegang tot uw persoonsgegevens.

Wij geven geen gegevens door aan derden.

Als platformbeheerder heeft LinkedIn ook toegang tot uw persoonsgegevens en geeft deze mogelijk door aan derden. Meer informatie hierover vindt u op de volgende link: https://nl.linkedin.com/legal/privacy-policy?#share.

Daarnaast geeft LinkedIn uw gegevens ook door aan derde landen, d.w.z. landen die geen lid van de Europese Unie noch een staat die partij bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte zijn, in het bijzonder aan de VS, waar LinkedIn Corporation is gevestigd. De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op het adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie (Uitvoeringsbesluit (EU) 2023/1795 van 10 juli 2023), aangezien LinkedIn aan het EU-U.S. Data Privacy Framework deelneemt en dienovereenkomstig gecertificeerd is. Meer informatie over de gegevensoverdracht door LinkedIn aan derde landen vindt u op de volgende link: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/a1343190?lang=nl-NL.

d) Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

De duur dat de pagina-Insights voor ons toegankelijk zijn, hangt af van het betreffende analysetype resp. de inhoud van de betreffende statistiek. Statistieken over het aantal "Vind ik leuk"-informatie, commentaren en shares van onze berichten kunnen bijvoorbeeld voor de afgelopen 365 dagen worden opgevraagd. Gegevens over het aantal bezoekers van onze LinkedIn-pagina hebben betrekking op de afgelopen 30 dagen. Meer informatie over de duur van de beschikbaarheid van de betreffende statistieken vindt u in de gedetailleerde informatie over de individuele analysetypen op de link https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/a547077?lang=nl-NL.

De gegevens die ons via de pagina-Insights van LinkedIn ter beschikking worden gesteld, worden door ons niet buiten LinkedIn opgeslagen of verder verwerkt.

Als LinkedIn de gegevens waarop de pagina-Insights zijn gebaseerd verder opslaat, gebeurt dit in overeenstemming met de bepalingen van de privacyverklaring en de gebruiksvoorwaarden van LinkedIn. Meer informatie hierover vindt u op de volgende link: https://nl.linkedin.com/legal/privacy-policy?#choices.

C. Algemene informatie over de gegevensverwerking door LinkedIn

Wij willen erop wijzen dat LinkedIn naast de gegevens die gebruikt worden voor het aanmaken van de sitestatistieken, nog andere persoonsgegevens verwerkt wanneer u onze LinkedIn-pagina bezoekt.

Over het algemeen verzamelt en verwerkt LinkedIn met name gegevens die u al aan LinkedIn verstrekt hebt via de informatie in uw profiel, zoals gegevens over functie, land, sector, anciënniteit, bedrijfsgrootte en arbeidssituatie. Daarnaast verwerkt LinkedIn informatie over hoe u met onze LinkedIn bedrijfspagina interageert, bijvoorbeeld of u een volger van onze LinkedIn-bedrijfspagina bent.

Ook als u geen account bij LinkedIn hebt aangemaakt of bent uitgelogd en onze LinkedIn-pagina bezoekt, kunnen gegevens zoals uw IP-adres, het gebruikte type browser, het besturingssysteem, informatie over eerder bezochte pagina's, uw locatie, informatie over het toestel dat u gebruikt of gebruikte zoektermen door LinkedIn worden verwerkt.

Creutz & Partners heeft geen invloed op deze gegevensverwerking en alleen LinkedIn is hiervoor verantwoordelijk.

Informatie over de algemene gegevensverwerking door LinkedIn vindt u in de privacyverklaring van LinkedIn op de volgende link: https://nl.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Hierin ontvangt u onder meer informatie over de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt bij het gebruik van LinkedIn, de verwerkingsdoeleinden, rechtsgrondslagen, de categorieën ontvangers aan wie de gegevens toegankelijk kunnen worden gemaakt, uw rechten en de duur van de verwerking.

D. Informatie over het gebruik van cookies door LinkedIn

Als uw browser het opslaan van cookies toelaat, willen wij u er tevens op wijzen dat LinkedIn cookies in het geheugen van uw browser opslaat wanneer u onze LinkedIn-pagina bezoekt en op die manier toegang kan krijgen tot persoonsgegevens.

Door middel van de gebruikte cookies is LinkedIn in staat om uw gebruikersgedrag ook op andere websites buiten LinkedIn te volgen. Dit geldt zowel voor gebruikers die bij LinkedIn geregistreerd zijn als voor gebruikers die daar niet geregistreerd zijn.

Creutz & Partners heeft geen invloed op het gebruik van cookies en de gegevensverwerking door LinkedIn in deze context. LinkedIn is derhalve alleen verantwoordelijk voor de gegevensverwerking.

Een gedetailleerd overzicht van de door LinkedIn gebruikte cookies evenals meer informatie over het gebruiksdoel en uw controlemogelijkheden vindt u in het cookiebeleid en de cookietabel van LinkedIn op de volgende links: https://nl.linkedin.com/legal/cookie-policy en https://nl.linkedin.com/legal/l/cookie-table.

Het is ook mogelijk om onze LinkedIn-pagina te bezoeken als u uw browser zo instelt dat er geen cookies worden opgeslagen door LinkedIn. Informatie over hoe u de instellingen voor cookies in uw browser kunt aanpassen, vindt u doorgaans in de helpsectie of in de instellingen van de browser die u gebruikt.

Als u geregistreerd of aangemeld bent bij LinkedIn en wilt voorkomen dat LinkedIn het bezoek aan onze LinkedIn-pagina koppelt aan uw gebruikersaccount, moet u uitloggen bij LinkedIn of de functie "aangemeld blijven" deactiveren, de cookies verwijderen die op uw toestel zijn opgeslagen en uw browser afsluiten en opnieuw opstarten.

3.7 Gebruik van plug-ins voor sociale media

Op onze websites zijn plug-ins van sociale netwerken geïntegreerd. U herkent de plug-ins aan de bijbehorende knoppen met de logo's van de sociale mediaplatforms (Facebook, Instagram, LinkedIn).

Wij gebruiken de zogenaamde twee-klik-oplossing bij het gebruik van plug-ins. Dit betekent dat wanneer u onze website bezoekt, er in eerste instantie geen persoonsgegevens worden doorgegeven aan de aanbieders van de plug-ins. Pas wanneer u de betreffende plug-in activeert door op de bijbehorende knop te klikken, wordt er een directe verbinding met de server van de aanbieder tot stand gebracht en ontvangt de aanbieder de informatie (inclusief uw IP-adres) dat u de betreffende website van onze online aanwezigheid hebt bezocht. Deze gegevensoverdracht vindt plaats ongeacht of u een account hebt bij de plug-in aanbieder en daar bent ingelogd. Als u bent ingelogd bij de plug-in aanbieder, worden uw door ons verzamelde gegevens rechtstreeks toegewezen aan uw bestaande account bij de aanbieder van de plug-in. Wij raden u aan om na het gebruik van een sociaal netwerk regelmatig uit te loggen, maar vooral voordat u de knop activeert, om zo te voorkomen dat u wordt toegewezen aan uw profiel bij de plug-in aanbieder.

Wij zijn samen met de plug-in aanbieders verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die in verband met het gebruik van de plug-ins worden verzameld en aan de plug-in aanbieders worden doorgegeven (artikel 26 van de AVG). De gezamenlijke verantwoordelijkheid beperkt zich uitsluitend tot het verzamelen van de gegevens en het doorsturen ervan naar de plug-in aanbieders. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is uw toestemming in de zin van artikel 6, lid 1, a) van de AVG, aangezien u hiermee hebt ingestemd door de plugin-knop te activeren. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. In dat geval is het echter niet mogelijk om de social media plug-ins te gebruiken. Meer informatie hierover vindt u onder punt 6, c).

De daaropvolgende processen voor gegevensverwerking maken geen deel uit van deze gezamenlijke verantwoordelijkheid. Bovendien hebben wij geen invloed op de verzamelde gegevens en het proces van gegevensverwerking, noch zijn wij op de hoogte van de volledige omvang van de gegevensverzameling, de verwerkingsdoeleinden of de opslagtermijnen van de betreffende plug-in aanbieders.

Wij willen er ook op wijzen dat de gegevens die door de plug-in aanbieders worden verwerkt, aan derde landen kunnen worden doorgegeven, in het bijzonder aan de VS, waar Meta Platforms Inc. en LinkedIn Corporation zijn gevestigd. De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op het adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie (Uitvoeringsbesluit (EU) 2023/1795 van 10 juli 2023), aangezien de plug-in aanbieders deelnemen aan het EU-U.S. Data Privacy Framework en dienovereenkomstig zijn gecertificeerd.

Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en -verwerking door de plug-in aanbieder, evenals uw rechten in dit verband en de instellingsopties voor de bescherming van uw privacy vindt u in de privacyverklaringen van de betreffende aanbieders.

Facebook: https://www.facebook.com/privacy/policy

Instagram: https://privacycenter.instagram.com/policy/cookies/

LinkedIn: https://nl.linkedin.com/legal/privacy-policy

3.8 Externe links

Onze websites kunnen links naar websites van derden dan wel naar andere websites onder onze verantwoordelijkheid bevatten. Als u een link naar een website van een derde volgt, willen wij u erop wijzen dat deze websites hun eigen bepalingen inzake gegevensbescherming hebben. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze websites van derden en hun bepalingen inzake gegevensbescherming. Controleer daarom voordat u deze websites gebruikt of u akkoord gaat met de privacyverklaringen die daar gelden.

U kunt externe links herkennen doordat ze in een andere kleur dan de rest van de tekst worden weergegeven of doordat ze onderstreept zijn. Uw cursor toont u externe links wanneer u deze over een dergelijke link beweegt. Alleen wanneer u op een externe link klikt, kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen naar de bestemming van de link.

Houd er ook rekening mee dat bepaalde links mogelijk tot een gegevensoverdracht buiten de Europese Economische Ruimte kunnen leiden. U hebt mogelijk geen rechtsmiddelen tegen deze gegevensoverdracht. Als u niet wilt dat uw persoonsgegevens naar de bestemming van de link worden overdragen en mogelijk vervolgens worden doorgegeven naar landen buiten de Europese Economische Ruimte, klik dan niet op externe links op onze websites.

4. Worden mijn gegevens aan derde landen doorgegeven?

Creutz & Partners bewaart en verwerkt uw persoonsgegevens in principe in Luxemburg of binnen de Europese Economische Ruimte ("EER"). In principe worden uw persoonsgegevens niet doorgegeven aan een derde land buiten de EER, tenzij dit wettelijk verplicht is (bijvoorbeeld in het geval van rapportageverplichtingen op grond van de belastingwetgeving) of u ons uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven.

Sommige ontvangers van persoonsgegevens kunnen ondernemingen zijn die gevestigd zijn in een land buiten de EER. In het geval dat uw persoonsgegevens worden overdragen naar landen buiten de EER, zorgen wij ervoor dat wij de volgende veiligheidsmaatregelen treffen:

 • Het land waarnaar de persoonsgegevens worden doorgegeven heeft een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie in overeenstemming met artikel 45 van de AVG en het doorgeven valt binnen het toepassingsgebied van dit adequaatheidsbesluit. Een lijst met adequaatheidsbesluiten van de Europese Commissie is te vinden op: https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en?prefLang=nl. Sinds 10 juli 2023 geldt dit met name ook voor de Verenigde Staten van Amerika en het zogenaamde "Data Privacy Framework", op basis waarvan verantwoordelijken en opdrachtverwerkers persoonsgegevens aan gecertificeerde ondernemingen kunnen doorgeven.

 • Creutz & Partners heeft met de ontvanger van de persoonsgegevens een contract gesloten dat de door de Europese Commissie overeenkomstig artikel 46 van de AVG goedgekeurde modelcontractbepalingen voor de bescherming van persoonsgegevens bevat.

 • Buiten deze aannames kan Creutz & Partners persoonsgegevens naar een land buiten de EER doorgeven zonder een passend beschermingsniveau te waarborgen in overeenstemming met artikel 49 van de AVG, op voorwaarde dat u ons hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven.

5. Is er een verplichting om gegevens te verstrekken?

In principe is er geen verplichting om gegevens te verstrekken. Indien van toepassing kan het niet verstrekken van gegevens echter betekenen dat onze websites, het contactformulier, de CP NVST app, de social media plug-ins of onze online aanwezigheid op sociale netwerken niet of slechts beperkt gebruikt of beschikbaar gesteld kunnen worden.

 

6. Welke rechten inzake gegevensbescherming heb ik?

a) Informatie over uw persoonsgegevens en gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om bevestiging te krijgen of er persoonsgegevens over u worden verwerkt. Als dit het geval is, hebt u het recht om een reeks informatie over deze persoonsgegevens te ontvangen, zoals informatie over de verwerkingsdoeleinden of de oorsprong van de gegevens als u de gegevens niet zelf aan ons hebt verstrekt (Artikel 15 van de AVG). Op verzoek kunt u ook een gratis kopie van deze informatie ontvangen.

U hebt ook het recht om de persoonsgegevens over u, die u ons hebt verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en u hebt het recht om deze gegevens rechtstreeks van ons naar een derde partij te laten doorgeven, wanneer de verwerking is gebaseerd op toestemming of op de uitvoering van een contract en gebeurt met behulp van geautomatiseerde procedures.

b) Corrigeren, bijwerken en/of verwijderen van uw persoonsgegevens

U kunt ook contact opnemen met Creutz & Partners als u opgeslagen persoonsgegevens wilt corrigeren, bijwerken of verwijderen. De betreffende contactgegevens vindt u in paragraaf 6e. Houd er rekening mee dat wij mogelijk uw identiteit moeten verifiëren voordat u wijzigingen kunt aanbrengen.

Na de instructie tot verwijdering worden uw persoonsgegevens onmiddellijk door Creutz & Partners verwijderd (elektronische gegevens) of vernietigd (gegevens in fysieke vorm), op voorwaarde dat er geen wettelijke/reglementaire bewaartermijnen of andere in artikel 17, lid 3 van de AVG genoemde redenen zijn die een verwijdering in de weg staan.

c) Recht om uw toestemming in te trekken

Sommige verwerkingsactiviteiten door Creutz & Partners kunnen gebaseerd zijn op uw toestemming. In een dergelijk geval heeft u het recht om uw toestemming op elk gewenst moment en zonder negatieve gevolgen in te trekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de gegevensverwerking die voorafgaand aan de intrekking is uitgevoerd. Zodra u uw toestemming intrekt, zullen Creutz & Partners en derden die betrokken zijn bij de gegevensverwerking de verwerking van uw persoonsgegevens staken, tenzij verdere verwerking of opslag is toegestaan of vereist in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving met betrekking tot persoonsgegevens of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Houd er rekening mee dat als u uw toestemming intrekt, Creutz & Partners mogelijk niet aan uw verzoeken kan voldoen of u geen diensten en/of informatie meer kan verstrekken.

d) Recht op beperking van de gegevensverwerking en recht op bezwaar

U hebt het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken (i) als de persoonsgegevens onjuist zijn, (ii) als de verwerking onrechtmatig is, maar u de voorkeur geeft aan de beperking van de gegevensverwerking boven het wissen van uw persoonsgegevens, (iii) als Creutz & Partners uw persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor verwerkingsdoeleinden, maar u de opslag van dergelijke gegevens nodig hebt voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen voor de rechtbank, of (iv) als u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van de gerechtvaardigde belangen van Creutz & Partners, maar nog niet is vastgesteld of de gerechtvaardigde belangen van Creutz & Partners zwaarder wegen dan de belangen, fundamentele rechten of vrijheden die de bescherming van uw persoonsgegevens vereisen.

U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die ten behoeve van de gerechtvaardigde belangen van Creutz & Partners of voor de uitvoering van een taak van algemeen belang worden verzameld en verwerkt. In dat geval stopt Creutz & Partners met de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij de gegevensverwerking dient voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen van Creutz & Partners of gerechtvaardigd wordt door beschermingswaardige redenen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden.

Daarnaast heeft u het recht om tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing bezwaar te maken.

e) Recht op het indienen van een klacht / uitoefenen van uw rechten inzake gegevensbescherming

Als u uw bovengenoemde rechten inzake gegevensbescherming wilt doen gelden of als u het niet eens bent met een aspect van de verwerking van uw persoonsgegevens en een klacht wilt indienen, bespreken wij dit graag met u om uw verzoek naar tevredenheid te kunnen beantwoorden. Gelieve hiervoor contact op te nemen op het volgende adres:

Creutz & Partners The Art of Asset Management S.A.
Functionaris voor gegevensbescherming
18, Duarrefstrooss
L-9944 Beiler
Telefoon: +352 978 22 11
E-mailadres: datenschutz@creutz-partners.com

Wij bevestigen de ontvangst van uw verzoek binnen twee (2) werkdagen en zullen ons best doen om zo snel mogelijk en binnen één (1) maand na ontvangst te antwoorden. Als het langer dan één (1) maand duurt om uw verzoek te verwerken en u te antwoorden, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen en u de redenen hiervoor meedelen.

Als u niet tevreden bent met ons antwoord of de afhandeling van uw verzoek, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit.

In Luxemburg is de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit de nationale commissie voor gegevensbescherming (« Commission nationale pour la protection des données »). U kunt als volgt contact met de Luxemburgse autoriteit voor gegevensbescherming opnemen:

Commission nationale pour la protection des données
15, Boulevard du Jazz
L-4370 Belvaux
Telefoon: +352 261 06 01
E-mailadres: info@cnpd.lu
Website: www.cnpd.lu

7. Geautomatiseerde besluitvorming / profilering

Creutz & Partners maakt bij de verwerking van uw persoonsgegevens geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering. Dit betekent dat uw persoonsgegevens niet worden gebruikt om op technische wijze en zonder menselijke tussenkomst beslissingen over u te nemen.

8. Veiligheid van de gegevensverwerking

Creutz & Partners hecht bijzonder veel waarde aan de vertrouwelijkheid en daarmee ook aan de veiligheid van uw gegevens. Wij hebben daarom passende technische (bijv. virusscanners, firewalls) en organisatorische maatregelen (bijv. toegangscontrole/-beperking) in overeenstemming met artikel 32 van de AVG getroffen om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen en deze te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, tegen onrechtmatige of onbedoelde wijziging of verwijdering, alsook tegen verlies en ongeoorloofde doorgifte of onbevoegde toegang.

Alle medewerkers van Creutz & Partners die toegang tot persoonsgegevens hebben, moeten zich aan ons intern beleid en procedures voor de verwerking van uw persoonsgegevens houden om deze te beschermen en de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen.

Cookiebeleid van Creutz & Partners The Art of Asset Management S.A. (“Creutz & Partners”)

Onze websites maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die het mogelijk maken om bepaalde informatie over u en uw gebruiksgedrag met betrekking tot onze websites op uw toestel op te slaan (bijvoorbeeld pc, smartphone, tablet). Terwijl sommige cookies automatisch worden verwijderd aan het einde van uw bezoek, blijven andere gedurende een bepaalde duur opgeslagen op uw toestel zodat we uw browser kunnen herkennen bij uw volgende bezoek. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen naar uw computer overbrengen. Ze dienen om het internetaanbod in zijn geheel gebruiksvriendelijker en effectiever te maken. Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.

Wij willen u erop wijzen dat u als gebruiker volledige controle heeft over het gebruik van cookies (inclusief noodzakelijke cookies). Via de instellingen van uw internetbrowser kunt u de overdracht van cookies toestaan, deactiveren of beperken. Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies op elk moment worden verwijderd.

Onze websites maken gebruik van verschillende soorten cookies. De cookies die worden gebruikt op de website https://www.creutz-partners.com zijn onderverdeeld in volgende categorieën:

Noodzakelijke cookies

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken. Om deze reden kunnen noodzakelijke cookies niet worden gedeactiveerd.

Aangezien deze de bruikbaarheid en de basisfuncties van de website mogelijk maken, is de verwerking van gegevens gebaseerd op het gebruik van noodzakelijke cookies om de gerechtvaardigde belangen van Creutz & Partners te waarborgen. De rechtsgrondslag is daarom artikel. 6, lid 1, f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna "AVG").

Voorkeurscookies

Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waar u woont.

Wij gebruiken momenteel geen cookies van dit type.

Statistische cookies

Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Statistische cookies zijn uitgeschakeld in de basisinstellingen van onze websites. U kunt het gebruik van statistische cookies echter toestaan en activeren via de cookie-instellingen. De rechtsgrondslag voor de bijbehorende gegevensverwerking is daarom uw toestemming in overeenstemming met artikel. 6, lid 1, a) van de AVG.

Marketingcookies

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

Marketingcookies zijn uitgeschakeld in de basisinstellingen van onze websites. U kunt het gebruik van marketingcookies echter toestaan en activeren via de cookie-instellingen. De rechtsgrondslag voor de bijbehorende gegevensverwerking is daarom uw toestemming in overeenstemming met artikel. 6, lid 1, a) van de AVG.

Niet-geclassificeerde cookies

Niet-geclassificeerde cookies zijn cookies die we nog aan het classificeren zijn, samen met de aanbieders van afzonderlijke cookies.

Wij gebruiken momenteel geen cookies van dit type.

 

In ons privacyverklaring vindt u meer informatie over wie we zijn, hoe u contact met ons kunt opnemen en hoe we persoonlijke gegevens verwerken.

Naam van de cookie
(Externe) Aanbieder
Doel
Vervaltermijn
Type

1.gif

https://www.cookiebot.com/en/privacy-policy/

Gebruikt om het aantal sessies op de website te tellen, noodzakelijk om de levering van CMP producten te optimaliseren.

Session

Pixel

CookieConsent

https://www.cookiebot.com/en/privacy-policy/

Slaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein.

1 jaar

HTTP Cookie

_cfuvid

https://vimeo.com/privacy

Deze cookie maakt deel uit van de diensten die worden aangeboden door Cloudflare – inclusief taakverdeling, levering van website-inhoud en leveren van een DNS-verbinding voor website-exploitanten.

Session

HTTP Cookie

app_target_group

www.creutz-partners.com

Slaat de door de gebruiker geselecteerde doelgroep op.

6 maanden

HTTP Cookie

Voorkeurscookies

Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waar u woont.

Wij gebruiken momenteel geen cookies van dit type.

Statistische cookies

Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Statistische cookies zijn uitgeschakeld in de basisinstellingen van onze websites. U kunt het gebruik van statistische cookies echter toestaan en activeren via de cookie-instellingen. De rechtsgrondslag voor de bijbehorende gegevensverwerking is daarom uw toestemming in overeenstemming met artikel. 6, lid 1, a) van de AVG.

Naam van de cookie
(Externe) Aanbieder
Doel
Vervaltermijn
Type

matomo.php

https://matomo.org/

Verzamelt gegevens over de navigatie en het gedrag van de bezoeker op de website – Dit wordt gebruikt om statistische rapporten en heatmaps voor de website-eigenaar samen te stellen.

Session

Pixel

_pk_id#

https://matomo.org/

Verzamelt statistieken over de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website is doorgebracht en welke pagina’s zijn gelezen.

1 jaar

HTTP Cookie

_pk_ses#

https://matomo.org/

Gebruikt door Piwik Analytics Platform om pagina-aanvragen van de bezoeker tijdens de sessie te volgen.

1 dag

HTTP Cookie

mtm_cookie_consent

https://matomo.org/

Bepaalt of de bezoeker de cookies heeft geaccepteerd.

30 jaar

HTTP Cookie

Marketingcookies

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

Marketingcookies zijn uitgeschakeld in de basisinstellingen van onze websites. U kunt het gebruik van marketingcookies echter toestaan en activeren via de cookie-instellingen. De rechtsgrondslag voor de bijbehorende gegevensverwerking is daarom uw toestemming in overeenstemming met artikel. 6, lid 1, a) van de AVG.

Naam van de cookie
(Externe) Aanbieder
Doel
Vervaltermijn
Type

__cf_bm

https://vimeo.com/privacy

Deze cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. Dit is gunstig voor de website om juiste rapporten over het gebruik van de website te maken.

1 dag

HTTP Cookie

Niet-geclassificeerde cookies

Niet-geclassificeerde cookies zijn cookies die we nog aan het classificeren zijn, samen met de aanbieders van afzonderlijke cookies.

Wij gebruiken momenteel geen cookies van dit type.

In ons privacyverklaring vindt u meer informatie over wie we zijn, hoe u contact met ons kunt opnemen en hoe we persoonlijke gegevens verwerken.