creutz-partners

Disclaimer

De gegevens en opinies inzake het fonds en de subfondsen op deze internetpagina zijn niet bestemd voor landen waarin het fonds en de subfondsen niet geregistreerd of op andere wijze voor de distributie toegelaten zijn. Deze richten sich bovendien uitdrukkelijk niet aan beleggers met woonplaats in België of in Nederland. De gegevens of opinies die u op deze website leest zijn deels publicitaire mededelingen (met name de factsheets van de subfondsen). Ze vormen geen aanbod noch een uitnodiging tot het verkopen van, kopen van of inschrijven op een financieel instrument.  Evenmin zijn de gegevens en opinies op deze website bedoeld als beleggingsadvies of enige andere vorm van aanbeveling. Potentiële beleggers wordt geadviseerd om professioneel advies in te winnen inzake de wetten en voorschriften met betrekking tot inschrijving, aankoop, bezit, inwisseling of verkoop van deze aandelen, in het land waarin ze staatsburger zijn of permanent verblijfs- of woonrecht hebben. Wij zijn noch verantwoordelijk noch aansprakelijk met betrekking tot de juistheid, betrouwbaarheid of rechtmatigheid van de gegevens op deze website, of de inhoud van andere internetpagina’s die aan deze pagina zijn gekoppeld. Beleggers worden er nadrukkelijk op gewezen dat beleggingsbeslissingen alleen dienen te worden genomen na grondige lezing van het Verkoopprospectus, de Essentiele Beleggersinformatie en de laatste jaarrekening. Deze zijn kosteloos verkrijgbaar bij de beheersmaatschappij Creutz & Partners.

Ja, ik heb de informatie over de distributiebeperking en de gebruiksvoorwaarden en juridische mededelingen gelezen, begrepen en aanvaard.