creutz-partners

Voor het tweede opeenvolgende jaar: C&P Funds QuantiX krijgt predicaat »uitstekend«

Uit in totaal 3.709 fondsen is het C&P Funds QuantiX door het »Institut für Vermögensaufbau« voor het tweede opeenvolgende jaar gekozen tot een van de drie beste fondsen in de categorie »Aandelenfondsen wereldwijd«.

Duitsland
2017.01.25
Onderscheiding

Uit in totaal 3.709 fondsen is het C&P Funds QuantiX door het »Institut für Vermögensaufbau« (instituut voor vermogensopbouw) gekozen tot een van de drie beste fondsen in de categorie »Aandelenfondsen wereldwijd«. Deze onderscheiding werd toegekend door het tijdschrift »FONDS professionell« in het kader van de »Deutscher Fondspreis 2017«. Er werd onder andere gekeken of het fonds zich steeds binnen de bandbreedten van zijn beleggingsuniversum heeft bewogen en of de behaalde resultaten zijn terug te voeren op de juiste beslissingen van het management.