C&P Funds

Disclaimer

Disclaimer

De gegevens en opinies inzake het fonds en de subfondsen op deze internetpagina zijn principieel niet bestemd voor landen waarin het fonds en de subfondsen niet geregistreerd of op andere wijze toegelaten zijn. Deze richten zich bovendien uitdrukkelijk niet aan beleggers met woonplaats in Belgie.

Gegevens of opinies die u op deze website leest zijn niet bedoeld als reclame, aanbieding of koop-/verkoopadvies. Evenmin zijn de gegevens en opinies op deze website bedoeld als een aanbeveling om eventueel andere transacties uit te voeren of als beleggingsadvies.

Potentiële deelnemers wordt geadviseerd om professioneel advies in te winnen inzake de wetten en voorschriften met betrekking tot inschrijving, aankoop, bezit, inwisseling of verkoop van deze aandelen, in het land waarin ze staatsburger zijn of permanent verblijfs- of woonrecht hebben.

Wij zijn noch verantwoordelijk noch aansprakelijk met betrekking tot de juistheid, betrouwbaarheid of rechtmatigheid van de gegevens op deze website, of de inhoud van andere internetpagina’s die aan deze pagina zijn gekoppeld.

Investeerders worden er nadrukkelijk op gewezen dat deze pagina alleen informatie bevat, en dat beleggingsbeslissingen alleen dienen te worden genomen na grondige lezing van de fondsprospectus en de laatste jaarrekening. Deze zijn verkrijgbaar bij Creutz & Partners.

Accepteren NIET ACCEPTEREN