C&P Engagement

Kunst en cultuur

Waarden en kunsten.

Het vermogen van mensen om gedachten om te zetten in symbolen en kunstuitingen waarmee traditionele denkpatronen worden doorbroken, berust feitelijk op de kracht van reflectie en innovatie. Een definitie van kunst, die wij bij Creutz & Partners ook in ons dagelijks werk in de praktijk brengen. Daarom is het passend dat we kunst en cultuur in de breedst mogelijke zin ondersteunen.