C&P Engagement

De waarde van goede daden.

Ons engagement moet ten goede komen aan de maatschappij in het algemeen, maar ook aan u! Daarom richten we ons vooral op kunst en cultuur.

We houden ons echter ook op dit terrein streng aan onze normen van conservatisme en discretie.