creutz-partners

C&P Funds ClassiX krijgt predicaat »uitstekend«

Uit in totaal 526 fondsen is het C&P Funds ClassiX door het »Institut für Vermögensaufbau« gekozen tot een van de drie beste fondsen in de categorie »Gemengde fondsen global gericht op aandelen«.

Duitsland
2020.01.29
Onderscheiding

Uit in totaal 526 fondsen is het C&P Funds ClassiX door het »Institut für Vermögensaufbau« (instituut voor vermogensopbouw) gekozen tot een van de drie beste fondsen in de categorie »Gemengde fondsen global gericht op aandelen«. Deze onderscheiding werd toegekend door het tijdschrift »FONDS professionell« in het kader van de »Deutschen Fondspreis 2020«. Er werd onder andere gekeken of het fonds zich steeds binnen de bandbreedten van zijn beleggingsuniversum heeft bewogen en of de behaalde resultaten zijn terug te voeren op de juiste beslissingen van het management.
Onze subfonds C&P Funds QuantiX heeft dezelfde onderscheiding in de categorie »Aandelenfondsen wereldwijd« in 2016 en 2017 genoten.