Creutz & Partners

Waarden

De omgang met waarden.

De reputatie van ons huis berust op de duurzame kwaliteit van onze diensten. Deze kwaliteit is niet het resultaat van riskante speculaties of onbezonnen transacties, maar van een conservatieve beleggingsstrategie. Deze strategie is de maatstaf van ons handelen. Gisteren. Vandaag. En in de toekomst.

Het vermogen om zaken in hun geheel te zien.

Wie de dingen niet grondig aanpakt, zal nooit een groot succes behalen. Onze blik is gericht op het geheel, want alleen zo kunnen we slagen.

Een omvangrijk vermogen is het resultaat van een groot persoonlijk engagement. Aan dit engagement kan men alleen recht doen door het vermogen zinvol te beleggen en te vermeerderen. Alleen dan kan het de basis vormen van uw welstand en onafhankelijkheid.

Deze taak mag men niet aan het toeval overlaten. Integendeel. Die vergt een professionele aanpak, die zich kenmerkt door een gedegen vakkennis en een kritische afweging van alle beleggingsmogelijkheden die voor u in aanmerking komen.

De waarde van duurzaamheid.

Creutz & Partners is uw betrouwbare partner. Dat blijkt al uit het feit dat de bedrijfsaandelen van Creutz & Partners in het bezit zijn van de medewerkers. U kunt er dus van op aan dat wij zorgzaam en verantwoordelijk omgaan met het kapitaal dat u aan ons toevertrouwt.

De waarde van onafhankelijkheid.

Creutz & Partners is bekwaam en onafhankelijk. Wij hebben bij de keuze van de financiële instrumenten om uw kapitaal veilig te beheren en te beleggen, geen verplichtingen ten opzichte van andere dienstverlenende partijen, en wij kunnen u dus onafhankelijk ondersteunen en adviseren – precies op maat. Op dezelfde onafhankelijke wijze kiest Creutz & Partners ook uw partner- en depotbanken. Deze moeten voldoen aan onze uitgebreide en strenge stabiliteitsvereisten.